Paste elektrode Soderberg.

Paste karboni per furrat.

Paste karboni per taposje te derdhjeve .

Materialet me baze karboni per metalurgji .

Shërbime mbikqyrje:

Ndërtime civile industriale .
Plane rregulluese.

Punime gjeodezike:

Studime pjesore urbanistike.
Konsulencë ndërtimore.

Thyeresi Mobil me Nofulla.

Eskavator Liebherr 961

Thyeresi Viber 301 Turbo

Eskavator CAT 330B

Sonda Shpimi

Mineral Hekuri

Hekur Nikel

Nikel Silikat

Mbetje minerare te hekurit

Mbetje minerare te 

Rreth kompanisë tonë.

  • Prodhime Karbonike SH.A. (Carbon Plant Imp. & Exp.Co) është një kompani private që nga viti 1996.
  • Sipërfaqja e saj totale është 76 580 m2.
  • Sipërfaqja e mbuluar është rreth 20 000 m2
  • Me shesh me siperfaqa  42 900 m2
  • Në këtë fabrikë janë instaluar 900 ton makineri dhe pajisje.
  • Pamja e infrastrukturës së kompanisë:
  • Dhe trofete e arritura "Harku i Europës" për cilësi dhe teknologji,sipas kompanisë sonë nga BID, më 1 Mars 2004 në Frankfurt

 

Drejtuesi ynë:  Z. Bashkim Progri

sign-dark

Zgjidhje  teknike

&

Inxhinierike 

A Company involved in servicing, maintenance and repairs of engines, prime movers and exhaust gas turbochargers.

◎    Assured plant availability and operational security
◎    Relief of company's own maintenance resources
◎    Improved operating conditions
◎    Transparent costs

-

Përshtypjet nga
bashkepuntoret tanë:

“It is a company we can count on. They are responsive, they bring new ideas and they care about the success of our organization. I’d recommend them to any athletic department.”

Mr. Attkins

"They have great service, quality products and we trust them. We value a local relationship and the impact it has on our community."

Jason Manson