Prodhime Karbonike Sh.A (Carbon Plant Imp. & Exp. Co.)  eshte nje kompani private qe nga viti 1996 dhe aktivitetin baze te saj ka prodhimin e Pastes se Elektrodave Soderberg per eksport.

Pasta e Elektrodave eshte nje produkt shume I rendesishem per realizimin e procesit te shkrirjes ne furrat elektrike me hark . Perdoruesit e ketij produkti jane kryesisht industrite elektrometalurgjike dhe kryesisht furrat elektrike me hark te prodhimit te ferrolidhjeve ( Ferrosilicit , Ferromanganit , Ferronikelit, Ferrokromit e tjere)

Prodhimi I pare ne Shqiperi I pastes se Elektrodave eshte realizuar ne vitin 1985 . Teknologjia e prodhimit eshte realizuar mbas nje studimi e eksperimentimi te gjate ne vend . Teknologjia e prodhimit eshte Shqiptare . Ajo eshte permiresuar e modernizuar ne vazhdimesi duke plotesuar kerkesat e perdoruesve . Per kete qellim jane shfrytezuar eksperienca nga vizita ne kompanite me te mirenjohura ne Europe e megjere duke e ngritur nivelin cilesore te prodhimit te pastes ne nivelet me te mira Europjane e rajonin perrreth.

Perdoruesit e saj e kane vleresuar si me te mirin nga pastat e perdorura ne furrat e tyre te prodhimit.

Per realizimin e prodhimit te pastes se elektrodave punon nje ekip me experience te madhe .

 Niveli I  larte I  zoterimit te teknologjise  prodhimit ka bere qe kompania Jone te jape ekserience ne disa prodhues te pastes se Elektrodave duke I permiresuar cilesite e pastes ne keto prodhues.

Prodhime Karbonike SH.A. – Carbon Plant Imp&Exp Co Importon dhe eksporton nga shume vende te botes si:

 • Maqedonia, Rumania, Mali Zzi, Bosnia & Hercegovina, Bullgaria

 • Italia, Gjermania, Belgjika, Zvicra, Greqia, Turqia

 • Kina, Brazili, Afrika Jugut, Egjipti.

Aksioneri i saj kryesor si dhe njekohesisht eshte President dhe CEO i shoqerise eshte Z. Bashkim Progri.

Prodhime me baze karboni

 1. Paste elektrode Soderberg

 2. Paste karboni per furrat

 3. Materiale me baze karboni per fonderi

Ne fushen Minereare

 1. Mineral Hekuri

 2. Hekur Nikel

 3. Nikel Silikat

 4. Mbetje minerare te hekurit

 5. Mbetje minerare te 

 

Kapitali i kompanise eshte 217.392.150  leke (2 milion dollare) .

Siperfaqja totale e saj eshte 76 580 m2.

Siperfaqe te mbuluara jane rreth 20 000 m2

Sheshe dhe rruge 42 900 m2

Ne uzine jane instaluar 900 ton makineri e pajisje.

Rrjetin e nevojshem inxhinierik nen dhe mbi tokesor.

Ngarkesa maksimale elektrike eshte 10250 KVA.

Uzina lidhet me hekurudhe nacionale si dhe me rruge automobilistike nacionale.

PKSHA- Selia qendrore Elbasan :

Stabilimenti 76800 m2- prodhimi I pastes se elektrodave.

Linje e perpunimit te skorjes se FeCr Elbasan- L.M. 853, sip. 33000 m2

     

PKSHA- Selia qendrore Elbasan :

Stabilimenti 76800 m2- prodhimi I pastes se elektrodave.

Linje e perpunimit te skorjes se FeCr Elbasan- L.M. 853, sip. 33000 m2

PKSHA Filialialet :

Lengarice, Permet- Aktivitet per hapjen e tunelit te HPP, 4 km I gjate, seksioni 12-17 m2

 Bilisht, Korce – Aktivitet minerar per iron ore and nickel ore (L.M. 1043, sip.420000 m2)

Pogradec – Aktivitet minerar per nxjerrje hekurnikeli (L.M. 1357, sip. 50000 m2)

Librazhd – Aktivitet minerar per nxjerrje nikelsilikati

Burrel- skorje ferrokromi, prone e PKSHA, aktivitet per nxjerrjen e FeCr nga skorjet (*) , (L.M. 896, sip. 87000 m2)